"Loading..."

Woda DEMI / Demirecycling

Woda DEMI / Demirecycling

STACJE WODY DEMI

BUDOWA I ZASTOSOWANIE

Obecnie w procesie przygotowania powierzchni przed malowaniem proszkowym najwięcej ścieków stanowią wody popłuczne.

Rozwiązaniem problemu utylizacji wód popłucznych jest zastosowanie stacji produkcji wody DEMI i demirecyclingu DRP-4.

Stacja wyposażona w kolumny kationitową, anionitową oraz z węglem aktywnym skutecznie oczyszcza wodę procesową.

Stację można w łatwy sposób regenerować a jej wydajność wynosi do 4m3/h

 

Stacja oczyszczania wody poza zmniejszeniem ilości ścieków ma jeszcze jedną bardzo istotną zaletę. 

Mianowicie pozwala utrzymać jakość wód płuczących na niezmienionym poziomie poprzez ich stałe oczyszczanie. 

W efekcie wpływa to pozytywnie na jakość całego procesu przygotowania powierzchni i zapewnia jego stabilność.

Tak przygotowany detal pozwala na powtarzalne malowanie elementów.

SZYBKI KONTAKT

tel. +48 612 858 814

e-mail: biuro@serwis-tech.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY