"Loading..."

Projekty - wdrażanie technologii

Firma Serwis-Tech buduje urządzenia i linie technologiczne do malowania proszkowego w sposób kompleksowy. Klient zgłaszając nam chęć zakupu malarni proszkowej otrzymuje pomoc w każdym aspekcie związanym z planowaną inwestycją.

Proces ten można podzielić na trzy etapy:

 • Przed zakupem
 • Dobór urządzeń i technologii odpowiadający wymaganiom klienta
 • Doradztwo w zakresie warunków technicznych jakie musi spełniać hala
 • Wykonanie prób technologicznych malowania detali klienta w certyfikowanej malarni
 • Inwentaryzacja istniejących budynków u klienta
 • Doradztwo w zakresie uzyskania pozwoleń urzędowych
 • Po zakupie
 • Przygotowanie zestawienia niezbędnych mediów i wyznaczenie ich w docelowej lokalizacji
 • Uruchomienie urządzeń i przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi i techniki malowania proszkowego
 • Po uruchomieniu
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji procesu malowania proszkowego
 • Opieka serwisowa
 • W kooperacji z firmą EWA MENDEL zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług z zakresu technologii malowania proszkowego i przygotowania powierzchni.

Dokumentacja projektowa

Oferujemy wykonanie Projektu Techniczno-Technologicznego malarni proszkowej. Jest to specjalistyczne opracowanie projektowe obejmujące wszystkie aspekty inwestycji.

Opracowanie takie wykonujemy na życzenie klienta, zawiera ono:

 • Opis procesu technologicznego
 • Obliczenia techniczne
 • Zestawienie urządzeń z opisem technicznym
 • Zestawienie pracowników i zapotrzebowanie materiałów
 • Wytyczne BHP
 • Założenia branżowe
 • Ochrona środowiska
 • Wytyczne dla ochrony P-poż.
 • Wytyczne ogólne dla malowania proszkowego
 • Rysunek technologii z opiniami BHP i ergonomii oraz ds. zabezpieczeń P-poż.

Takie kompleksowe opracowanie projektowe znacząco ułatwia uzyskanie wszystkich pozwoleń i odbiorów inwestycji.

 

SZYBKI KONTAKT

tel. +48 612 858 814

e-mail: biuro@serwis-tech.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY